top of page

Workshop je určen nejen pro učitele hudebních škol, ale i pro všechny zájemce o hru na perkuse. Zároveň slouží jako podpora výuky hry na perkuse. Obsah DVD mapuje více jak 10let mého učitelského i aktivního muzikanstkého života, ve kterém jsem zpracoval nasbírané poznatky a zkušenosti ve hře na perkuse a

přetvořil jsem je do zjednodušené podoby tak, aby si hru na perkuse užili všichni.

DVD jsem rozdělil na 4kapitoly. Každá z nich obsahuje základní představení nástroje a techniku hry,dále pak rytmy a souborovou hru. V první kapitole najdete nástroj zvaný CAJON, ve druhé kapitole jsou CONGA, ve třetí najdete DJEMBE a v poslední kapitole představuji bicí nástroje pod názvem BATERIA DO

BRASIL.

A poděkování všem, kteří se na tomto DVD podíleli, zejména pak: QQ STUDIU a family Mrázovým, Antoniovi Pedro Nobremu, Evičce Šlosarové, Aleši Huberovi,

Davidu Johanidesovi, Milanu Vyležíkovi, Jiřímu Bertokovi. Všem svým bývalým i nynějším žákům. Mé rodině. A velký dík Alexovi Acuňovi

za první impuls a inspiraci na cestě za poznáním a hledáním hry na bicí nástroje latinské Ameriky.

 

TRAILER DVD ŠKOLA

BUBENICKÝ WORKSHOP I. PERKUSE

https://youtu.be/OLfn-ppowkM

Snapseed-4.jpg
bottom of page